Strong Campaigner 2014: Podporu pozemním jednotkám poskytují i vrtulníkáři

„Laguna, Wolf 55, ready for departure,“ hlásí pilot vrtulníku Mi-24 do vysílačky. Z řídící věže se mu dostává okamžité odpovědi: „Wolf 55, cleared for take of, wind 320 degrees, five knots. When airborne contact MACHINE Y 282, 775.“

Netrvá dlouho a vrtulník se odlepuje od plochy heliportu. Během následujících dvou hodin bude poskytovat přímou vzdušnou podporu pozemním jednotkám 4. brigádního úkolového uskupení a za pomoci předsunutých leteckých návodčích (takzvaných FAC – Forward Air Controllers) ničit nepřátelské pozemní cíle.

To je jeden z hlavních úkolů, které smíšená vrtulníková jednotka HELI UNIT plní ve prospěch 4. brigádního úkolového uskupení na cvičení Strong Campaigner 2014, jež se v těchto dnech odehrává ve vojenském újezdu Hradiště na Karlovarsku. Byť vrtulníkáři nejsou organickým prvkem uskupení, představují pro pozemní jednotky důležitého partnera při vedení bojové činnosti.

„Ve prospěch 4. brigádního úkolového uskupení je vrtulníkové letectvo dále využíváno k průzkumným operacím a zasazování výsadku, případně pro přepravu materiálu a osob,“ uvádí velitel jednotky podplukovník Pavel Král a jedním dechem dodává, že se jednotka již začíná připravovat na své působení v Silách rychlé reakce NATO (NRF – NATO Response Forces) a bojovém uskupení Evropské unie takzvaném Battlegroup v roce 2016.

Pět vrtulníků (konkrétně 3 vrtulníky Mi-17 a Mi-171Š a 2 vrtulníky Mi-24) a 26 kusů automobilní techniky má na starosti 120 příslušníků leteckého personálu. Lidé starající se o údržbu a technický stav vrtulníků, specialisté řízení letového provozu, piloti, palubní technici – to jsou jen někteří ze sehraného týmu jednotky HELI UNIT. Součástí je například i hasičská jednotka či mobilní stanice hydrometeorologického zabezpečení s názvem Blesk.

„Pozemní příprava je naprosto zásadní pro splnění úkolu. Čím víc práce člověk odvede na zemi před letem, tím víc eliminuje možnost, že se stane něco mimořádného ve vzduchu. Samotné létání už je jen třešničkou na dortu,“ uvádí pilot kapitán Petr Jakl, jenž na vrtulníku Mi-24 létá již osmým rokem.

Spolupráce vrtulníkářů s předsunutými leteckými návodčími tvoří běžnou součást jejich profese. Pravidelně se účastní řady mezinárodních cvičení, jak na území České republiky, tak i v zahraničí. Výcvik absolvují i s příslušníky střediska pro letecké návodčí AGOS (Air Ground Operations School) v Německu.

„Veškerá komunikace probíhá v angličtině. Pilot se musí plně soustředit na komunikaci s leteckým návodčím. Na základě informací, které od něj získá, je cíl vyhledán a je na něj provedeno efektivní působení,“ vysvětluje kapitán Jakl. „Létání na vrtulníku Mi-24 v celé škále úkolů, které jsou schopny plnit, je zajímavá činnost. Ať už se jedná o působení v zahraničí či spolupráci s našimi leteckými návodčími,“ uzavírá mladý pilot.

O velké míře zodpovědnosti a koncentrace hovoří i kapitán Kamil Stäščík, který během cvičení na Doupově slouží na mobilní věži řízení letového provozu. „Není to stereotypní práce, každý den přináší nové situace, které musíme řešit,“ říká pětatřicetiletý voják a dodává: „Všichni, co pracují na letišti, tímto povoláním žijí. Jsme na tuto práci pyšní.“

Autor: kapitánka Jana Samcová, Foto: major Marek Trubač

Článek převzat z: http://www.acr.army.cz/

Leave a Comment