Cvičení Comeback v Přerově

Ve dnech 27. až 30. dubna 2015 se uskuteční cvičení ComeBack na letišti v Přerově. Bude se jednat o národní výcvik a certifikaci vrtulníkové jednotky v počtu do 100 lidí s cílem zajistit připravenost tohoto uskupení v rámci úkolového uskupení AČR V4 EUBG. Mezi základní operační schopnosti vrtulníkové jednotky má patřit přeprava materiálu a osob, vzdušné a pozemní výsadky, letecký vizuální průzkum a CASEVAC operace. Pro toto cvičení  je začleněn personál z 221. letky, z základny Hranice, Lipníku a Dobrušky.

Bojové uskupení V4 EU BG je určeno pro celé spektrum misí, například humanitátní, záchranné mise, mise k řešení krizí, včetně prosazování míru a stabilizační operace po ukončení konfliktu.

V roce 2011 se státy tzv. Visegrádské čtyřky (V4), tedy Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko, rozhodly, že do roku 2016 vytvoří společnou bojovou skupinu Evropské unie, schopnou rychlého nasazení do deseti dnů až do vzdálenosti šest tisíc kilometrů od Bruselu. Pohotovost nasazení je do deseti dnů od rozhodnutí bezpečnostní rady EU. Maximální doba nasazení V4 Battlegroup je až 120 dní, popř. do příchodu stabilizačních jednotek. Do V4 BattleGroup  jsou vyčleněni vojáci Polska, Maďarska a Slovenska. Vedoucí úlohu má Polsko.

 

Zdroje:

http://www.atlanticcouncil.org/

http://www.obranaastrategie.cz/

HATZIGEORGOPOULOS, Myrto. The role of EU Battlegroups in European defence. European Security Review [online]. 2012, No. 56, p. 1 [cit. 2014-01-17]. Available from: http://isis-europe.eu//wp-content/uploads/2014/08/esr_56.pdf

Leave a Comment