Komplexní modernizace Mi-171Š

Výstavu Future Forces v polovině října loňského roku si státní podnik LOM PRAHA zvolil jako místo první oficiální veřejné prezentace víceúčelového vrtulníku Mi-171Š, modernizovaného na tzv. třetí a zatím nejnovější úroveň.

Autor: LOM Praha s.p.

Modernizovaný vrtulník Mi-171s Autor: LOM Praha s.p. & US DoD

Stroj využívá všechny modernizační prvky  tzv. první modernizace, kdy v souvislosti s plánovaným  nasazením trojice Mi-171Š v afghánské  misi (roky 2009 až 2011) prošlo v roce 2009  celkem pět strojů poměrně náročnou modernizací  (detailní informace viz ATM 10/2012).  Jednalo se o vrtulníky v provedení se sklopnou  záďovou rampou, kterých má AČR k dispozici  celkem osm kusů.

Článek vyšel dne 13.04.2015 v A-Report 04/2015, strana 28, ve spolupráci s VTM. Autor: Michal Zdobinský

A i dále zmiňovaná poslední  modernizace se týká výhradně těchto strojů.  Určitě dobrý a snadný rozpoznávací znak  poslední modernizace představuje zlepšení  palebné síly. Vzhledem k tomu, že se počítá  s možností nasazení vrtulníků ve prospěch nejen  pozemních jednotek, ale i týmů sil zvláštního  určení (SOF), se v obou bočních dveřích nacházejí  nové lafetace americké firmy Dillon Aero.  Jsou určeny pro instalaci dalšího produktu tohoto  výrobce – šestihlavňového kulometu v nejnovější  verzi Hybrid M134D-H ráže 7,62 × 51 mm,  která v konstrukci využívá kombinaci ocelových  a titanových dílů (viz ATM 11/2014). Pro  každou zbraň je k dispozici schránka s kapacitou  až 3 000 nábojů. Avšak ani původní  kulomety PKM ráže 7,62 × 54 mm nebudou vyřazeny.  S jejich osazením se počítá, pokud bude  vrtulník nasazen v akci se slaňováním výsadku  pomocí tzv. rychlého lana (Fast Rope), kdy rozměrnější  lafetace s Minigunem této technice  částečně brání. Kulomet PKM bude také výhodnější  v případech nouzového přistání na území  protivníka, kdy lze PKM na rozdíl od M134D vymontovat  a použít i mimo vrtulník.

Mi-171 popis, Autor: LOM Praha s.p. & US DoD

Mi-171 popis, Autor: LOM Praha s.p. & US DoD

Vybrané prvky modernizovaného stroje Mi-171Š: 1–anténa havarijního vysílače, 2–anténa VHF/UHF radiostanice Talon, 3–antény systému GPS,4–IČ rušič KT-01, 5–rám pro lano Fast Rope, 6–anténa satelitní komunikace Iridium, 7–povětrnostní radar TWR 850, 8–systém Star Safire III,9–senzor AN/AAR 60, 10–balistická ochrana kokpitu, 11–anténa IZS Matra, 12–vypěněné palivové nádrže, 12–výmetnice BAE ROCAR,13–výmetnice BAE ROCAR, 14–senzor AN/AAR 60, 15–anténa systému VOR/ILS, 16–anténa IFF AN/APX-119

Špičkové  přístrojové  vybavení  

Druhým vnějším spolehlivým  rozpoznávacím znakem je příďová  instalace kulového elektrooptického  pozorovacího systému a také  radomu povětrnostního dopplerovského  radaru TWR 850 firmy Rockwell  Collins. Zmíněný elektrooptický  pozorovací systém typu Star  Safire III vyrábí americká firma FLIR Systems  a jeho gyroskopicky stabilizovaná hlavice obsahuje  noční infračervenou kameru, denní barevnou  kameru typu CCD, pátrací kameru CCD  s velkým přiblížením, laserový dálkoměr a laserové  ukazovátko (laser pointer). Zobrazení  ze Star Safire III mohou piloti sledovat na palubních  displejích v modernizovaném kombinovaném  konvenčním/skleněném kokpitu. Jeho  přístrojová deska kromě jiného obsahuje dvojici  LCD displejů Barco o rozměru 6 × 8” a dvojici  menších (5 × 5”) víceúčelových Rockwell Collins  EHSI MFD 255EF. Jak kokpit, tak i celá nákladová  kabina mají osvětlení plně kompatibilní  s noktovizory (NVG).    Modernizované avionické vybavení je založené  na navigačním počítači CMA 9000 firmy  CMC Easterline. Zahrnuje navigační prostředky  jako například radionavigační systém (VOR/  ILS/DME) řady Pro Line 21 společnosti Rockwell  Collins, dále kombinovaný inerciální/GPS  navigační systém LN-100G amerického výrobce  Northrop Grumman a družicovou GPS navigaci  CMA 5024 od společnosti CMC Easterline. Navigační  údaje může posádka sledovat na displeji  digitální mapy EuroNav V firmy EuroAvionics.  Z moderního spojovacího vybavení lze zmínit  rušení odolné VHF/UHF radiostanice firmy  Rockwell Collins typu Talon (řady AN/ARC-210)  či satelitní komunikační systém SatCom Iridium.  Ten kromě standardní hlasové komunikace  umožňuje příjem nebo předávání menšího  množství navigačních dat. Nelze opomenout ani  šifrovací systém ELCRODAT 4-2 firmy Rhode  & Schwarz pro utajované spojení, nový palubní  odpovídač (IFF) Raytheon AN/APX-119 či rovněž  nový hlasový a datový zapisovač CVFDR  od české firmy SPEEL Praha.

Kokpit Mi-171Š, Autor: LOM Praha s.p. & US DoD

Kokpit Mi-171Š, Autor: LOM Praha s.p. & US DoD

Odolnost a bezpečnost  

Vrtulníky disponují zcela novým systémem  vlastní ochrany, jehož řešitelem a integrátorem  je izraelská společnost Bird Aerosystems.  Obsahuje celkem pět po draku vrtulníku vhodně  rozmístěných senzorů AN/AAR 60 (zachycujících  primárně odpal PLŘS), jejichž údaje  zpracovává řídicí počítač, jenž v případě aktuální  hrozby aktivuje výmetnice klamných cílů  od firmy BAE ROCAR. K dispozici je ukrajinský  infračervený rušič KT-01 Andros a na výstupech  motorů zůstává původní zařízení pro směšování  horkých výtokových plynů s okolním  vzduchem. Bezpečnost a provozuschopnost při  nasazení v extrémních podmínkách zajišťuje  účinný protiprachový filtr Centrisep firmy Pall  Corporation.      Zvláštní pozornost byla věnována balistické  ochraně. Pancéřování kokpitu navrhla firma LOM  PRAHA. Jedná se o odolnou a zároveň relativně  lehkou kompozitovou ochranu na bázi kombinace  keramiky, kevlaru a vysokohustotního polyetylenu.  Z posledně jmenovaného materiálu je i balistická  ochrana podlahy nákladového prostoru.  Vybrané partie motorového prostoru a hlavního  reduktoru chrání moderní balistická ocel.

Pohled na otočný elektrooptický pozorovací systém Star Safire III a rozmístění hlavních komponentů

Pohled na
otočný elektrooptický pozorovací systém Star Safire III a
rozmístění hlavních komponentů – Autor: LOM Praha s.p. & US DoD

1–CCD TV kamera, 2–dvě optické soustavy termovizního systému, 4–laserový systém
Většina se uskutečnila  vloni

V loňském roce na popsaný standard mělo být  upraveno sedm strojů, přičemž pouze některé  dílčí úpravy proběhly v prvním kvartále 2015.  V souvislosti s tímto programem stojí za pozornost  fakt, že část modernizačních komponentů  získala České republika zdarma, konkrétně jako  dar americké vlády. Zároveň je třeba dodat,  že tyto komponenty nejsou k dispozici pro všech  sedm výše zmiňovaných vrtulníků AČR. Američané  dodali celkem pět elektrooptických pozorovacích  systémů Star Safire III, stejné množství  radarů TWR 850 a 14 kulometů M134D-H Minigun.  Modernizované stroje ale mají provedeny  příslušné instalace tak, aby zmíněné vybavení  mohly nést.

Článek vyšel dne 13.04.2015 v A-Report 04/2015, strana 28, ve spolupráci s VTM. Autor: Michal Zdobinský, vydalo MO ČR
Odbor komunikace a propagace, Tychonova 1, 160 01 Praha 6. www.army.cz email: areport@centrum.cz, ISSN 1211-801X

Leave a Comment